Tagtik

Francken vraagt tijdelijke herinvoering asielquota

N-VA-Kamerlid Theo Francken pleit voor een tijdelijke beperking van het aantal asielaanvragen om de overbelasting van het asielnetwerk tegen te gaan in België.

Toen Francken staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, voerde hij een quotum van vijftig asielaanvragen per dag in. De Raad van State schorste die maatregel echter omdat die inging tegen de grondrechten van asielzoekers.

Nadat het lange tijd rustig bleef door de coronapandemie, hebben in september voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in België. Volgens Theo Francken is het opvangnetwerk volledig verzadigd en zijn de diensten aan het einde van hun Latijn. Hij pleit dan ook voor een tijdelijke herinvoering van de asielquota. Volgens Francken moeten die quota nu herbekeken worden, "gekaderd binnen de praktische onmogelijkheid om iedereen opvang aan te bieden". "We voeren de juridische strijd hieromtrent gedegen en ten gronde", klinkt het in een tienpuntenplan dat hij dinsdag voorstelde.

(Skwadra by Tagtik/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren