Tagtik

Chloor in je zwembad is wel degelijk gevaarlijk!

Het Antigifcentrum herinnert ons aan de voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden bij het gebruik van chloor in privézwembaden. Dit oxiderende en bijtende product is immers een gevaar voor de gezondheid.

Chloor is essentieel om het zwemwater veilig te houden, maar het is een potentieel gevaarlijk product. Professor Dominique Vandijck, adjunct-directeur-generaal van het Antigifcentrum, waarschuwt in een interview met L'Avenir voor de gevaren van het inademen van chloordampen. "Een eenmalige blootstelling aan chloordampen kan ernstige gevolgen hebben, zowel op korte als op lange termijn, en moet serieus worden genomen."

Het inademen van chloor kan tot de dood leiden
Chloor is zeer giftig en het inademen ervan kan ernstige neus- of keelirritatie veroorzaken. In het ergste geval kan het inademen van chloor longoedeem en ademhalingsfalen veroorzaken die tot de dood kunnen leiden.

Als u chloor oplost voor het onderhoud van uw zwembad, zorg er dan altijd voor dat u de chloorkorrels in het water giet en niet andersom. Giet nooit water over de chloorkorrels. Voer deze handeling ook buitenshuis uit.

(Skwadra and EdMar, DPK by Tagtik/Source: L'Avenir/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren