Tagtik

Everzwijnen rukken op: verhoogde waakzaamheid

Onderzoekers hebben een verspreidingsmodel uitgewerkt waarmee ze kunnen voorspellen in welke gebieden everzwijnen de komende jaren zullen opduiken. Naast Tessenderlo wordt ook in de Antwerpse Kempen verhoogde waakzaamheid aangeraden. "Het rapport moet gemeentes in staat stellen de dieren sneller te detecteren en over te schakelen tot populatiebeheer", duidt Anneleen Rutten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan Radio 2 Limburg.

"Er bestaat nog altijd geen wetenschappelijke methode om het aantal everzwijnen op grote schaal exact te kunnen tellen", vertelt Rutten. "Al vormen de jaarlijkse afschotgegevens wel min of meer een indicatie. Voor de uitwerking van het model was het vooral heel belangrijk dat we kennis hadden over de geschiktheidshabitat van Vlaanderen."

"Verder is het ook essentieel dat we weten hoe een populatie functioneert", vertelt ze voorts. "Hoe oud worden de dieren? Hoe groot zijn hun nesten? Wat is hun overlevings- en sterftekans? Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op hoe de beesten zich verspreiden."

Uit het verspreidingsmodel blijkt dat op korte termijn Tessenderlo een interessant gebied vormt voor everzwijnen. Uitbreiding richting Antwerpse Kempen volgt: Turnhout, Merksplas, Laakdal, Diest en Kasterlee. Vlaanderen is voor deze dieren een optimale regio: grote bossen en landbouwgebieden.

De groeiende everzwijnenpopulatie en bijbehorende conflicten hebben geleid tot de start van het rapid response team vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos. "Het is de bedoeling dat het rapid response team met deze gegevens aan de slag gaat. Ze zullen samenzitten met de lokale bestuurders, landbouwers en jagers om zo snel mogelijk efficiënt beheer op te starten. Voor de provincie Limburg betekent dit concreet dat de gemeente Tessenderlo op dit moment extra waakzaam moet zijn."

(Skwadra by Tagtik/Source: Radio 2/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren