Tagtik

Veel meer syfilis in België

14 juli 2019 10:18 . Als we de cijfers van 2013 en de recentste van 2017 met elkaar vergelijken, stellen we een verdubbeling van het aantal syfilis-gevallen vast in ons land.