Tagtik

Pesticidenalarm voor peren, appels en druiven dit najaar!

De belangrijkste vruchten waar we naar jaarlijkse gewoonte van genieten in de herfst, zijn zwaar verontreinigd met gevaarlijke pesticiden. Dat staat te lezen in een verontrustend rapport van het Pesticide Action Network (Pan).

De belangrijkste vruchten waar we naar jaarlijkse gewoonte van genieten in de herfst, zijn zwaar verontreinigd met gevaarlijke pesticiden. Dat staat te lezen in een verontrustend rapport van het Pesticide Action Network (Pan).

In een verontrustend rapport legt het Pesticide Action Network (PAN) uit dat na analyse van beschikbare overheidsgegevens er geen twijfel over bestaat dat herfstfruit zwaar besmet is met de pesticiden van de gevaarlijkste klasse.

"Uit de laatste gegevens blijkt dat een hoog percentage Europese peren (49%), tafeldruiven (44%), appels (34%), pruimen (29%) en frambozen (25%) werden verkocht met residuen van bestrijdingsmiddelen", merkt het Pesticide Action Network op. Ook geeft het aan dat het zich heeft gericht op een categorie pesticiden die door de autoriteiten zijn bestempeld als "kandidaten voor vervanging".

Het is duidelijk dat dit stoffen zijn die verband houden met "een verhoogd risico op kanker, geboorteafwijkingen, hartaandoeningen en andere ernstige ziekten".

De 40.000 geanalyseerde monsters lijken een verergering van het probleem te laten zien: een derde van alle geteste vruchten was besmet in 2020, vergeleken met een vijfde in 2011.

"De besmetting van appels, peren en pruimen is sinds 2011 bijna verdubbeld, met respectievelijk 110%, 107% en 81%", onderstreept de Pan. Volgens deze studie vinden we in België de meest besmette peren: maar liefst 71%!

Dit Pesticide Action Network-rapport is dan ook een echte klap in het gezicht van de Europese regelgeving die in 2009 werd aangenomen en die onder meer tot doel had deze categorie pesticiden uit te faseren wanneer er niet-chemische alternatieven beschikbaar waren. Dit beleid heeft duidelijk gefaald.

(Skwadra and LpR by Tagtik/Source: La Libre/Picture: Kevin Hussey via Unsplash)

Ook dit kan u interesseren