Tagtik

Te veel spaargeld? Dan krijg je geen sociale woning meer in België

In België kijken sociale huisvestingsmaatschappijen alleen naar iemands inkomen om te bepalen of hij of zij op de wachtlijst voor een sociale woning kan terechtkomen. Vanaf 2024 komt daar echter verandering in.

Vanaf 2024 wordt ook een zogenaamde ‘middelentoets’ ingevoerd, waarbij gekeken wordt naar hoeveel spaargeld een kandidaat-huurder heeft. Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werkte daarvoor een regeling uit. Concreet zal iemand die een klein jaarinkomen bij elkaar gespaard heeft – zo’n 25.850 euro in het geval van een alleenstaande zonder kinderen – in de toekomst geen recht meer hebben op een sociale woning. “Die kan terecht op de private huurmarkt, waardoor de woning gaat naar iemand die er meer nood aan heeft”, aldus de minister. De nieuwe regel geldt enkel voor wie nog geen sociale woning heeft en de controle wordt éénmalig doorgevoerd wanneer een sociale woning al dan niet wordt toegewezen.

(Skwadra by Tagtik/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren