Tagtik

Penningmeester Kerkfabriek met 100.000 euro aan de haal

Een frauduleuze man heeft tien jaar lang geld ontvreemd van de kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie in Mechelen. Hij was actief als penningmeester van de kerkfabriek en stal zo maar liefst 100.000 euro.

De diefstal kwam aan het licht bij het nazicht van de jaarrekening van 2023 in april. De kerkfabriek heeft klacht ingediend bij het parket tegen de frauduleuze penningmeester. De kerkraad heeft bovenop de wettelijk vastgelegde regels meteen ook bijkomende maatregelen genomen om dergelijke fraude in de toekomst te voorkomen. Een externe, onafhankelijke expert zal voortaan jaarlijks de boekhouding en financiën doorlichten en verifiëren.

(FVDV for Tagtik/Illustration: Pixabay)

FVDV

FVDV

Franco Vandevelde - Journalist NL @Tagtik

Ook dit kan u interesseren