Tagtik

Klimaatakkoord Glasgow: last minute aanpassing van India verpest bijna al het werk

197 landen hebben een akkoord bereikt op de klimaattop in Glasgow. Het doel van de klimaattop in Glasgow was om een akkoord te bereiken dat ervoor moet zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graden tegen het einde van de eeuw. Nadat de top met een dag verlengd werd, viel er alsnog een akkoord uit de bus.

Last minute wou India zaterdagnamiddag nog een aanpassing in de overeengekomen tekst. Zo wilden zij dat er in de tekst gesproken zou worden over “geleidelijke afbouw” en niet over de “geleidelijke stopzetting” van het gebruik van steenkool zonder enige beperking. Een afzwakking van het initiële doel. De bewoording moest dan ook aangepast worden. Aanvankelijk was er dus sprake van een uitfasering van steenkool, maar dat werd dus aangepast onder druk van onder meer India. Heel wat landen vonden dit ongepast, maar ze beslisten om het akkoord hierdoor niet op te blazen. Hierna werd het akkoord zaterdagavond alsnog goedgekeurd door de 197 aanwezige landen.

Dit staat er in het akkoord
Het “Glasgow climate pact” roept de wereld op de inspanningen op te voeren om minder steenkool te gebruiken zonder de CO2 op te vangen, en een einde te maken aan “inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen”. De staten worden ook opgeroepen om tegen eind 2022 hun engagementen op te voeren om in lijn te liggen met de temperatuurdoelstelling van Parijs (ver beneden +2 graden en indien mogelijk +1,5 graden), wel rekening houdend met de “verschillende nationale omstandigheden”’. De tekst voorziet bovendien in een verdubbeling tegen 2025 van de financiering voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn in Glasgow ook afspraken gemaakt over de werking van uitwisselingsmechanismen voor CO2-uitstoot tussen landen.

(Skwadra by Tagtik/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren