Tagtik

Nederlands weldra verplicht vak op school in Wallonië?

Minister van Onderwijs in de Franse  gemeenschap Caroline Désir (PS) wil dat Franstalige kinderen in België de andere landstaal beter machtig zijn.

Daarom ijvert de minister ervoor om Nederlands of Duits te verplichten vanaf het derde leerjaar vanaf het schooljaar 2027-2028. 

In Brussel is Nederlands trouwens al een verplicht vak vanaf het derde leerjaar. Ook in de Waalse gemeenten aan de taalgrens is dat reeds het geval. Op andere plekken is dat echter pas vanaf het vijfde leerjaar en kunnen leerlingen bovendien kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits. Daar wil minister Caroline Désir (PS) dus verandering in brengen. 

Opvallend: in het schooljaar 2020-2021 bleek dat 28 procent van de Waalse leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het zesde middelbaar zaten, tijdens hun hele schoolcarrière nooit Nederlandse les hebben gekregen.

(Skwadra by Tagtik/Source: La Libre Belgique/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren