Tagtik

Is kerstverhaal één grote leugen?

"Jezeke is geboren in een bakske vol met stro …", op 25 december in aanwezigheid van een os, een ezel, herders en 3 koningen! Althans zo wordt het al eeuwen verteld in de christelijke wereld! Klopt dit allemaal wel? En vanaf wanneer ontstond de kerststal? En wat met de aanwezigen?

De eerste kerststal dateert eigenlijk van 1223. Toen organiseerde Franciscus van Assisi tijdens de kerstnacht een mis in de natuur. Om het kerstverhaal zo realistisch mogelijk te maken, maakte hij voor die gelegenheid een kerststal met allemaal echte elementen (een echte voederbak, levende mensen). Dit initiatief kreeg heel snel navolging en zorgde overal voor kerststallen. Eerst met levende mensen en dieren, later werden die vervangen door figuren van hout en gips. De huidige kerststal lijkt niet meer op die van Assisi. De figuren in de kerststal kregen steeds meer een menselijk uiterlijk. Zo werd Jozef, die voorheen altijd als een oude man was afgebeeld, een jongeman zonder baard. De drie wijzen hadden in het begin ook een heel andere betekenis. Zij werden aanvankelijk eerder aanzien als magiërs. Pas in de 9e eeuw kregen zij de namen: Kaspar, Melchior en Balthazar. Hun tulbanden werden later westerse kronen (koningen) en in het begin van de 15de eeuw kreeg Balthazar een andere huidskleur en werd hij donkergekleurd. Zij stonden immers voor de (toen) drie ontdekte werelddelen: Azië, Afrika en Europa.

En wat met de “herderkes”? Als zij al bij nacht in het veld lagen, dan zeker niet in december; immers tijdens de winter (meestal van november tot het joodse Paasfeest), konden de schapen niet langer buiten blijven en moesten ze onder dak worden gebracht. Een specifieke geboortedatum van Jezus is trouwens onbekend. Eerder wordt begin van de herfst aangenomen. Waarom wordt Kerstmis dan op 25 december gevierd? De Katholieke Encyclopaedie zegt: "Kerstmis werd in Rome bewust op deze dag geplaatst ter kerstening [verchristelijking] van het heidense feest van de geboorte der ’Onoverwinnelijke Zon’ op de zonnestilstand."

Nu u dit weet, wensen we u alvast een zalig kerstfeest!

(Skwadra by Tagtik/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren