Tagtik

'Veldwespen kunnen logisch redeneren'

Veldwespen vertonen gedrag dat lijkt op logisch redeneren. Dat blijkt uit een studie van bioloog Elizabeth Tibbetts aan de Afdeling Ecologie en Evolutionaire Biologie van de University of Michigan.

De biologe vond als eerste ooit bewijzen van transitieve inferentie bij een ongewerveld dier. Dat is revolutionair aangezien duizenden jaren lang transitieve inferentie beschouwd werd als een uniek kenmerk van de deductieve vermogens van de mens: als A groter is dan B, en B is groter dan C, dan is A groter dan C. De afgelopen tientallen jaren ontdekten wetenschappers dat een aantal gewervelde dieren zoals apen, vissen en vogels wel gebruik maken van transitieve interferentie. Bij ongewervelde dieren kon dit echter nog nooit aangetoond worden. Elizabeth Tibbetts ontdekte na heel wat proeven voor het eerst dat nederige veldwespen het vermogen om onbekende verhoudingen af te leiden uit bekende verhoudingen bezitten.

Eerder onderzoek wees al uit dat honingbijen niet in staat zijn tot transitieve inferentie. De universiteit van Michigan vond nu wel bewijzen genoeg om te besluiten dat nederige veldwespen wél in staat zijn tot transitieve interferentie. Volgens de onderzoekers kan dat verschil verklaard worden doordat veldwespen in kolonies leven met meer ingewikkelde sociale relaties dan bijen. Onderschat de nederige veldwesp dus zeker niet de volgende keer dat ze rond uw hoofd komt zoemen!

(Skwadra by Tagtik/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren