Tagtik

14 overlijdens en 24 hersenletsels op 5 jaar in Vlaamse crèches

17 juni 2022 14:51 Bij 15 van de 54 probleemcrèches is er geen enkel inspectieverslag te vinden”, zegt Celia Groothedde (Groen) die in de onderzoekscommissie zit. En dat stoot heel wat mensen tegen de borst aangezien door meer inspecties uit te voeren tragedies zouden kunnen vermeden worden.

'Dan wil Van Grieken éénzijdig onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen'

09 juni 2022 13:42 "Wat ik zou doen als ik een Vlaams-nationale meerderheid zou hebben: ik doe een eenzijdige soevereiniteitsverklaring vanuit het Vlaams Parlement, maar ik laat die intreden in 2029. Dan zeggen we aan de Franstaligen: ofwel gaan we aan tafel zitten om te praten, ofwel gaan we in 2029 onze eigen weg. En komt het dan tot een compromis, dan zal ik dat als Vlaams-nationalist nog slikken." Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dinsdagavond op het sponsordiner van de Vlaams-nationalistische website Doorbraak.be.