Tagtik

Vlaamse jongeren willen geen rijbewijs meer

Vorig jaar werden minder praktijkexamens afgelegd in Vlaanderen. Tevens werden er ook minder rijbewijzen uitgereikt. Laten Vlaamse jongeren de auto massaal links liggen?

In het Vlaams Gewest werden vorig jaar 122.357 praktische rijexamens op de weg afgelegd. Dat zijn er 15 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Goca, de groepering van erkende rijbewijsondernemingen.

Al sinds 2014 daalt het aantal rijbewijzen B dat uitgereikt wordt licht, maar in 2018 kenden we een absoluut dieptepunt. De overheid reikte toen slechts 60.013 autorijbewijzen uit, 18 procent minder dan in 2017. Dat is het laagste aantal in meer dan tien jaar, blijkt uit cijfers van de FOD Mobiliteit.

De reden waarom steeds minder Vlamingen hun rijbewijs willen halen, ligt volgens De Tijd bij de strengere voorwaarden, maar ook een dalend enthousiasme ligt aan de basis van deze opvallende trend.

In Wallonië en Brussel kennen we echter een omgekeerde evolutie. In Wallonië ging het aantal afgelegde praktijkexamens met 13 procent vooruit, in Brussel zelfs met 22 procent. In beide gewesten groeide ook het aantal uitgereikte autorijbewijzen, in tegenstelling tot in Vlaanderen.

(Skwadra by Tagtik/Source: De Tijd/Illustration picture: Belga)

Ook dit kan u interesseren