Tagtik

400 tot 600 euro extra per maand voor sociale woning?

Vanaf januari geldt een aangepaste huurprijs voor een sociale woning in Vlaanderen. Die wordt vanaf dan immers helemaal anders berekend. De sociale huisvestingmaatschappijen waren al lange tijd vragende partij voor een herziening van de huurprijzen voor sociale woningen. Zij wilden een duidelijkere, meer billijke en objectievere manier om tot een goede sociale huurprijs te komen. In het voorjaar beslisten toenmalig minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en haar collega's van de Vlaamse regering dat de huurprijzen van de ruim 167.000 Vlaamse sociale woningen vanaf 2020 anders zouden worden berekend.

Een aanpassing van de huurprijs kan voor de sociale huisvestingmaatschappijen het verschil maken tussen winst en verlies aangezien zij zware bouwprojecten moeten afbetalen. Aanpassingen waren dus belangrijk voor de betaalbaarheid voor het systeem, stelt Björn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen (VVH) bij VRT NWS.

Concreet spelen er vanaf januari drie belangrijke elementen mee in het bepalen van de huurprijs. Zo zal de marktwaarde van de sociale woning, die de huurprijs mee bepaalt, voortaan niet meer worden vastgesteld door een notaris, maar wel door een objectief schattingsmodel, de zogenaamde "sociale huurschatter". Vooral de ligging, de grootte en het bouwjaar bepalen voortaan die marktwaarde (en dus ook de huurprijs). Ten tweede zullen gezinnen die in een energiezuinige woning wonen ook meer huur moeten betalen. Die "energiecorrectie" geldt dus enkel voor de nieuwste of grondig gerenoveerde sociale woningen. En ten derde zullen vanaf januari bovendien ook de inkomens van alle meerderjarige bewoners van een sociale woning meetellen in de berekening van de huurprijs. Dan gaat het bijvoorbeeld over beroepsinkomsten van meerderjarige kinderen (tot dusver telden die inkomsten maar vanaf hun 25e mee), over pensioenen van inwonende ouders (tot dusver telden die boven hun 65e niet mee) en over inkomensvervangende tegemoetkomingen voor inwoners met een handicap.

De sociale huisvestingmaatschappijen zijn nu volop aan het berekenen op hoeveel de huurprijzen komen te liggen met deze nieuwe berekeningswijze. Uit de eerste berekeningen in heel Vlaanderen blijkt dat sommige gezinnen goedkoper af zijn, de meesten moeten dan weer 30 tot 50 euro extra betalen per maand. "Maar we hebben ook 40 huurders die gemiddeld 200 euro per maand extra gaan moeten betalen. Voor 1 gezin gaat het zelfs om 400 euro extra", vertelt directeur Leentje Cornelis van de sociale woningmaatschappij Ninove Welzijn.

(Skwadra by Tagtik/Source: De Ochtend - VRT NWS/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren