Tagtik

20.000 coronadoden: zo troost je zonder fysiek contact

Onze strijd tegen het coronavirus zorgt voor extra angst en onzekerheid. Iedereen vindt het moeilijk om die vriend, die medestudent, die oma, die buurman … niet een bemoedigend schouderklopje of een hartelijke knuffel te kunnen geven. Het gebrek aan gewone fysieke nabijheid bezorgt sommigen depressieve gevoelens en angst. De trieste kaap van 20.000 overlijdens door het coronavirus is in België tevens bereikt. De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.038. Heel wat mensen worden dan ook in ons land geconfronteerd met rouwen in deze uitdagende tijden. Dat is allesbehalve gemakkelijk.

Volgens Sciensano is de steun van familie en vrienden het beste medicijn tegen die angst en depressieve gevoelens.

'Als we elkaar niet meer spontaan kunnen vastpakken, dan moeten we nadenken over manieren om die verminderde fysieke nabijheid te compenseren,' merkt psychiater en hoogleraar Dirk De Wachter (KU Leuven) op. 'Het lijkt me niet noodzakelijk nadelig als we daar nu bewuster mee leren omgaan.
Volgens Goedele Van Kerschaever, rouwcoach, is het verminderde fysieke contact ook eerder een zegen dan een vloek voor een aantal mensen. 'Voor herstelgerichte mensen, die zich voluit op het leven storten en weinig met hun verdriet bezig zijn, is het aangenaam dat ze niet "moeten" knuffelen of praten in deze periode. Voor mensen die verliesgericht zijn, en die van nature uit geneigd zijn om zich te isoleren, kan het sociale isolement van de lockdown aanvoelen als een opluchting', legt ze uit.

Elkaar ondersteunen kan zonder fysiek contact en zelfs zonder woorden.

We moeten beseffen dat we met veel meer communiceren dan alleen met woorden.
Hoogleraar taalkunde Kurt Feyaerts (KU Leuven): 'Het hoeft niet te verbazen dat we net nu fysieke nabijheid oproepen met een uitbundig gebruik van middelen als foto's, beeldspraak, emoji's en videochat'. Vanuit dat besef trekken we taal en communicatie open tot ver voorbij de grenzen van het woord.' Bovendien moedigt de onderzoeker ons aan om vooral zelf actief en creatief met taal bezig te zijn en ons te beroepen op de kracht van de verbeelding: 'We hebben meer aan een boodschap die mooi en origineel geformuleerd is, mede doordat we actiever betrokken worden bij de interpretatie ervan en we bijgevolg uitgedaagd worden om ons in te leven in wat er gezegd wordt.'

Uitspraken als ‘ik knuffel je’ of ‘ik hou je vast’ spreken sterker tot de verbeelding dan de gebruikelijke clichés.

Ondersteunen in plaats van troosten.
Therapeute Van Kerschaever: 'Mensen vragen zich af wat ze moeten doen om elkaar te ondersteunen, maar eigenlijk hebben ze de sleutel al in handen: er gewoon zijn is genoeg. Zelfs als je fysiek niet bij elkaar bent, kan je energetisch toch bij elkaar zijn.'

'Door te luisteren, een blik van erkenning te geven, voor elkaar te koken of boodschappen te doen, samen een wandeling in de natuur te maken of een kaarsje te branden en aan elkaar te denken’.

Nabijheid is essentieel menselijk.                                                                                                                                                                           Heel concreet zijn dit 5 warme alternatieven voor een knuffel:
-zeg ‘ik knuffel je’ of ‘ik hou je vast’ in plaats van ‘sterkte’ of ‘ik ben er voor je’
-schrijf herinneringen aan een persoon die je mist op een kaartje of brief. Open de enveloppe wanneer je er aan toe bent
-luister aandachtig wanneer iemand moeilijke emoties ervaart
-maak samen een wandeling in de natuur
-brand een kaarsje

(Skwadra by Tagtik/Source: Goed Leven - Goedele Van Kerschaever.be/Illustration picture: Unsplash)

Ook dit kan u interesseren