Tagtik

Professor bouwfysica: "Ik zou niet vliegen"

Kan het coronavirus zich via minuscule deeltjes in lucht verspreiden? De wetenschap heeft nog geen éénduidig antwoord op deze toch wel belangrijke vraag. Professor bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven Bert Blocken pleit alvast voor ventilatie en luchtfiltering.

Het coronavirus wordt overgedragen door dikke druppels die we verspreiden. Verschillende wetenschappers vermoeden dat ook de kleine druppeltjes die we uitademen en die als een wolk door de lucht bewegen - de zogenaamde aerosolen - besmettelijk zijn. Die produceren we voortdurend bij het uitademen en zijn onzichtbaar. Het onderzoek daarnaar loopt nog volop. Volgens professor Blocken zouden met deze aerosolen enkele massabesmettingen kunnen verklaard worden, denk maar aan de slachthuizen. "Het zou er misschien mee te maken kunnen hebben dat er zich aerosolen in de ruimte opgehoopt hebben door een gebrekkige ventilatie. Als je dan op een bepaald moment een bepaalde concentratie bereikt, een drempelwaarde, zou er daarna mogelijk een massabesmetting kunnen plaatsvinden. Als je dus zowel de tijd van de blootstelling als een bepaalde dosis hebt", stelt de professor in Terzake. Toch is er nog geen éénsgezindheid over de aerosolen binnen de wetenschappelijke wereld. Blocken onderzoekt wel hoe de concentraties aerosolen in een ruimte beperkt kunnen worden. En dat kan door ventilatie. "Wat wij verstaan onder ventilatie is lucht van binnen, rijk aan aerosolen, verplaatsen naar buiten, en gezonde lucht van buiten naar binnen brengen. Ventilatie is geen airconditioning of een ventilator op tafel, dan ben je lucht aan het mengen, dat haalt niets uit. Ventilatie met buitenlucht is wel een goede optie", adviseert Blocken.

Overweegt professor Blocken deze zomer te vliegen? "Neen. Ik zou het wel doen als alle maatregelen die ik heb zien passeren, toegepast worden. Dus ook met plexiglas tussen passagiers. Mondmaskers zijn niet voldoende." Er wordt wel beweerd dat de lucht in vliegtuigen op de meest ontwikkelde manier geventileerd wordt. "Dat klopt niet. In een operatiezaal is de lucht veel zuiverder, gelukkig maar. Ze proberen daar lucht ofwel van boven ofwel van beneden als een front te verplaatsen, de lucht rijk aan aerosolen weg te duwen. In een vliegtuig kan je dat niet doen. De lucht komt er binnen via de bagagevakken van onder naar boven en er wordt veel lucht gemengd. Je kan onmogelijk zeggen: op deze plek zijn de aerosolen verwijderd. Ze worden verdund, maar de concentratie wordt nooit nul."

(Skwadra by Tagtik/Source: Terzake/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren