Tagtik

Alarmerende trend: steeds meer dronken chauffeurs tijdens de werkweek

Verkeersinstutuut Vias stelt vast dat het aantal dronken chauffeur op weeknachten driemaal zo hoog ligt als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een driejaarlijkse gedragsmeting.

Steeds minder chauffeurs kruipen dronken achter het stuur, dat is positief. Maar toch waarschuwt Vias voor een andere opvallende trend. Wat volgens het verkeersinstituut vooral opvallend is, is dat ook tijdens de weeknachten het percentage bestuurders onder invloed schrikwekkend hoog ligt. 10,7% van de bestuurders heeft tijdens de weeknachten te veel gedronken. Tijdens de weekendnachten gaat het om 12,6%. "Dat is 9 keer meer dan in Nederland bijvoorbeeld", zegt Vias. "De meest verontrustende vaststelling is dat tijdens de weeknachten het percentage positieve bestuurders drie keer hoger ligt dan tien jaar geleden."

Eén van de hoofdredenen zou kunnen zijn dat er steeds meer activiteiten zijn waarbij mensen aangespoord worden om tijdens de week te drinken, zoals afterworks.

Ook valt er een onderscheid te maken bij de dronken chauffeurs. Zo zijn er bijvoorbeeld ook regionale verschillen: in Vlaanderen ligt het percentage bestuurders dat te veel gedronken heeft op 1,66%. In Wallonië rijdt gemiddeld 2,05% van de bestuurders rond als ze te veel gedronken hebben. Ook één bepaalde leeftijdscategorie doet het dramatisch slecht. Zo rijdt nu meer dan 3% van de bestuurders in de leeftijdscategorie 26-39 jaar met de auto als ze te veel gedronken hebben, dat is bijna 2 keer meer dan de jongeren tussen 18 en 24 jaar en 2,5 keer meer dan de bestuurders ouder dan 55.

(Skwadra by Tagtik/Source: VRT NWS/Illustration picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren