Tagtik

"Komende jaren steeds vaker hevige wolkbreuken en wateroverlast in ons land"

Hevige onweersbuien en wateroverlast, dat is nu nog uitzonderlijk, maar kan binnen enkele jaren steeds vaker voorkomen in onze contreien.

"De komende jaren zullen we er steeds vaker rekening mee moeten houden", waarschuwt Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij NoodweerBenelux. "De zomers zullen over het algemeen droger worden en er zullen vaker lange droogtes voorkomen. Maar als er dan toch eens neerslag valt, zal die veel extremer zijn dan vroeger. Met wateroverlast tot gevolg. Dat zien we duidelijk op de klimaatprojecties voor België", blikt Helsen vooruit in het VTM Nieuws.

De evolutie zette zich de afgelopen jaren al in, vooral in het voorjaar en in de zomer. Het aantal dagen met zware neerslag verdubbelde al sinds de jaren 50. "De klimaatwijziging speelt daarin een heel belangrijke rol", zegt Helsen, die onderzoek deed naar neerslagextremen in België. "Doordat de temperatuur is toegenomen, kan onze atmosfeer meer waterdamp bevatten. Hierdoor kunnen buien heviger worden en vaker aanleiding geven tot extreme neerslaghoeveelheden en wateroverlast", verklaart de weerexpert de evolutie van ons weerbeeld. De wateroverlast wordt versterkt doordat Vlaanderen op veel plekken zeer dichtbebouwd is en er zeer veel verharde oppervlaktes zijn. Daar kan het water niet in de bodem dringen en stroomt het meteen naar riolen en beken. Als riolen de neerslagintensiteiten niet aankunnen, lopen ze over en ontstaan overstromingen.

(Skwadra by Tagtik/Source: VTM Nieuws/Picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren