Tagtik

'68 procent onderzochte dieren in minder dan 50 jaar verdwenen'

Het Wereldnatuurfonds maakt om de 2 jaar een stand van zake op van de biodiversiteit op onze planeet. Dit 'Living Planet Report' maakte het voor het eerst in 1970. De evolutie van de dierenpopulatie kan op z'n minst hallucinant genoemd worden. Maar liefst 68 procent van de dieren die het WWF monitort, is tussen 1970 en 2016 van de aarde verdwenen.

In het allernieuwste rapport heeft het WWF gekeken naar gegevens over 4.392 diersoorten, verspreid over 20.811 populaties. Het gaat om zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. Gemiddeld 68 procent van de populaties is tussen 1970 en 2016 verdwenen. Habitatverlies is de belangrijkste oorzaak van het massaal uitsterven van de dieren op onze planeet. Dit komt door menselijke activiteiten als landbouw en bodemontginning, maar ook de klimaatopwarming oefent een negatieve invloed uit. De auteurs van het Living Planet Report denken dat een vijfde van alle diersoorten tegen het einde van de eeuw verdwenen kan zijn, alleen al door de gevolgen van klimaatopwarming.

(Skwadra by Tagtik/Picture: Pixabay)

Ook dit kan u interesseren